14 Mart 2019 Perşembe

Hakkımda Açılmış Dava Dosyası Var Mı? Nasıl Öğrenirim?

 

Türkiye'de son senelerde ortaya çıkan işsizlik problemleri nedeniyle ekonomik veya manevi açıdan pek fazla yurttaşımız bir bunalım içinde. Söz konusu maddi problemler nedeniyle pek çok borç ödenemeyecek duruma gelmiştir.  Söz konusu vaziyette öteki taraf yani alacağı olan kişi veya kamu kurumları da doğal bir şekilde alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla soluğu mahkeme koridorlarında alıyorlar. Buna benzer bir halde mahkeme celbi tarafınıza gönderilir. Fakat numaranızı veya ikametinizi taşımış olma durumunuzda söz konusu mahkeme sürecinden bilgili olmayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme şansı dahi bulamadan mahkeme neticelenmiş olabilmektedir. Söz konusu durumları yaşamamak adına pek çok farklı biçimde öğrenebileceğiniz “aleyhimde açılan dava var mı?” aramasını sık yapmanızı memur yazar sitesi olarak önermekteyiz.

Hakkımda Açılmış Herhangi Bir Dava Var Mı?

“Aleyhimde açılan mahkeme var mı, ne şekilde öğrenirim?” sualinin 2 ayrı biçimde çözüm yolu vardır. Bunlardan birisi 2008 senesinde yaşantımıza girmiş ve bundan sonra pek fazla işimizi basitçe uzun sıralar beklemeden çözmemize imkân tanıyan E-Devlet Sitesi. Aleyhimde açılan icra takibi var mı öğrenmenin başka yöntemi ise Ulusal Yargı Ağı Projesi yani kısa ve bilinmekte olan ismiyle UYAP. 2 ayrı yöntem ile de hiç bir davaya karışmış olup olmadığınızı online şekilde internet üstünden T.C. kimlik nosu ile bulabilirsiniz.
E-Devlet Parolası İle Aleyhimde Açılan Dava Dosyası Var Mı Öğrenme
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ve e-devlet sitesinin yaşantımıza girmesinin akabinde daha eskiden kuyruk bekleyip uzun sürelerce zaman öldürdüğümüz işlerimizi, sorgulamalarımızı bundan sonra internet üzerinden yalnızca E-Devlet Parolası ve T.C. kimlik numarası ile dakikalar içinde yapabiliyoruz. Söz konusu siteye entegre edilen son uygulamalardan birisi ise E-Devlet aleyhimde açılan dava dosyası var mı sorgu yapma aracı. Uyap alt yapısı kullanılıp yuttaşlara verilen hizmet sonucunda parolanız ve kimlik nonuz ile alttaki linke tıklayarak hakkımda açılan dava var mı sorabilirsiniz. Mahkeme bilgileri, davacı bilgilere, dosyanın açılış zamanı ve benzeri bazı bilgileri de bu şekilde görebilirsiniz.

E-Devlet Sitesi İle Aleyhimde Açılmış Dava Dosyası Var Mı Sorgulamak için TIKLAYINIZ

Eğer açılan sayfada tarafınıza dava yok ise “Üzerinize açılan veya karışmış olduğunuz bir mahkeme kaydı bulunamamıştır.” biçiminde bir ifade ile karşılaşırsınız. Fakat aleyhinizde açılmış bir mahkeme dosyası var ise bu davanın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Davanın hangi tarih yapılacağı ya da yapıldığı, atanmış olan avukat, hangi mahkemede görüleceği gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmanız muhtemeldir.

UYAP HAKKIMDA AÇILMIŞ DAVA VAR MI SORGULAMA

UYAP vatandaşlık portalına girmek amacıyla 3 ayrı yöntem yer almaktadır. Bunlardan birisi E-Devlet Parolası ve T.C. kimlik nosu ile UYAP vatandaşlık portalına girmek, öbürü Elektronil imza ile ve son yöntem ise mobil elektronil imza ile. İfade edilen 3 ayrı yöntemden herhangi birini kullanıp siteye girdikten sonrasında BURADAN rahatlıkla aleyhimde açılan dava var mı öğrenebilir, veya herhangi bir mahkeme dosyası ile ilgili farklı bilgiler elde edebilirsiniz.

NOT : UYAP üstünden dosya nosu ile eskiden yaptığımız sorgulamalar artık tümüyle kaldırılmış vaziyettedir. Bundan sonra yalnızca E-Devlet sistemini kullanarak söz konusu sorgulamaları yapabilmekteyiz. Eğer bir parolanız yoksa da size yakınlarınızdaki PTT şubesinden İki LİRA bedelle parolanızı alabilir ve kimlik bilgileriniz ile siteye girip sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

12 Mart 2019 Salı

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?
Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?


Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Yabancılar 2 biçimde Türkiye vatandaşlığına hak kazanabilir.

1- DOĞUM YOLUYLA; Soy ilişkisi ya da doğum yeri temeline istinaden elde edilen Türkiye vatandaşlığıdır.
Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı
Ülkemiz içerisinde ya da dışarısında Türkiye vatandaşı anne ya da babadan evlilik bütünlüğü içerisinde ya da evlilik bütünlüğü dışarısında doğmuş çocuk Türkiye vatandaşıdır.
Ülkemizde doğmuş fakat; yabancı anne ve babasından sebep doğum yoluyla hiç bir devletin vatandaşlığını elde edemeyen çocuk ile ana babası belirlenemeyen bulunan çocuk doğum zamanında başlayarak Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Mercii kararı, istinai hal, Evlilik , Evlatlık alma ve seçme hakkı kullanılıp elde edilen Türk Vatandaşlığıdır.

Türkiye’de aralıksız 5 sene oturan, reşit ve ayırma gücüne haiz her yabancı; Türkiye’de iskana karar verdiğini tutumu ile onaylaması, genel sağlık açısından tehlike yaratan bir sağlık sorunu olmaması, kafi derecede Türkçe bilmesi, kendinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin geçinmesini sağlayabilecek kazanca ya da uğraşa sahip olması, Millî güvenlik ve kamu sistemi açısından engel yaratacak bir durumu olmaması ve benzeri koşulları taşıması durumunda Yetkili Mercii kararı ile Genel Açıdan Türkiye Vatandaşlığına girmek amacıyla müracaat edebilir.

Ülkemize endüstri tesisleri getirecek ya da bilimsel, teknolojik, maddi, toplumsal, sportif, kültürsel, sanatsal dallarda fevkalade hizmeti geçmiş veya geçeceği inanılan ve alakalı bakanlıklarca lehlerinde gerekçe gösterilerek teklifte bulunulan bireyler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasasına uyacak şekilde oturma müsaadesi alanlar ile Turkuaz Kart sahibi ecnebiler ve bunların yabancı eşi, kendinin ve eşinin reşit olmamış ya da bağımlı yabancı evlatları, yurttaşlığa alınması gerekli görülen yabancı bireyler. Göçmen olarak kabullenilen yabancı bireyler Millî güvenlik ve devlet düzeni açısından engel yaratacak bir durumu olmamak koşuluyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai şekilde Türkiye vatandaşlığını elde edebilirler.

Öte taraftan; 19.09.2018 tarihli Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine bakılarak

Minimum 500.000 $ meblağında durağan varlık yatırımı yaptığı Ekonomi Bakanlığınca,
(Ülkemizde ev almış yabancılara vatandaşlık)
Minimum 250,000 $ meblağında gayrimenkulü tapu kaydına 3 sene satılmama şerhi konulmak koşuluyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
Minimum 50 bireylik iş alanı yarattığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
Minimum 1.000.000 $ meblağında mevduatı 3 sene tutma koşuluyla Türkiye’de bulunan bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
Minimum 250.000 $ meblağında Kamu borçlanma araçlarını 3 sene tutmak koşuluyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai şeklinde Türkiye yurttaşlığını elde etmek için başvuru yapabilirler.
TÜRKİYE CUMHURİYRTİ Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasına dair yönetmeliğin, Türkiye yurttaşlığının istisnai açıdan elde edilmesine dair koşulları düzenleyen 20. maddesine bir bent eklenip sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak ecnebilere de vatandaşlık verilmesi kararı alındı.
Bu duruma bakıldığında minimum 1.5 milyon dolar meblağında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve 3 sene müddetle bunu elinde tutacak ecnebiler da Türkiye vatandaşlığı hakkı verilecek.

Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri

Bir Türk vatandaşı ile minimum 3 yıldan beridir evli bulunan ve evlilik durumu süren ecnebiler Türk vatandaşlığını elde etmek için başvuru yapabilir.

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafınca evlatlık alınan reşit olmamış birey, ulusal emniyet ve devlet düzeni açısından engel yaratacak bir durumu olmamak koşuluyla, karar tarihinden başlayarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin alarak Türkiye vatandaşlığından ayrılan anne ya da babalarına bağlı biçimde Türk vatandaşlığını yitiren çocuklar, reşit olmalarından başlayarak 3 sene içerisinde seçme hakkını kullanarak Türkiye yurttaşlığını elde edebilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk vatandaşlığının hak edilmesi ve yitirilmesine dair müraacatlar;

Ülke içerisinde yaşanılan İl Valiliğine,
Ülke dışarısında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına kendisi ya da söz konusu hakkın kullanılmasına dair özel vekâletname ile gerçekleştirilir.

İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir ecnebi için ikamet, Türk yasalarına uygun olacak şekilde Türkiye’de oturmaktır. Türkiye yurttaşlığını elde etmek isteyen ecnebi için ikamet müddetinin geçerlilik durumu ve hesabında;

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türkiye Yurttaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan  dilekçe doldurulup müraacat edilmelidir.

Dilekçeye; resim, pasaport, ikamet ya da çalışma izin kağıdı örneği, evlilik, evlatlık edinme ve doğum evrakları ile varsa vekillik belgesi ile müracaat türüne göre sağlık raporu ve benzeri türü belgeler konulur.

BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Emniyet Merciilerinden ve ihtiyaç duyulan öbür kurumlardan sorgulanabilir. Başvuru sahipleri ve Türk Vatandaşı olan eş ile mülakata alınır.

Doğumla ya da sonrasında yapılacak vatandaşlık alma müraacatı yapan kişilerce sunulan ve kurumlardan sağlanan belgeler ile varsa mülakat neticelerinden oluşan dosya incelenip karar verilmek için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Vatandaşlık müraacatında bulunmuş kişiler başvurunun ne durumda olduğunu elektronik platformda izleyebilir.

BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türkiye vatandaşlığına geçiş için yapılacak müracaat, başvuru yapılan mercii tarafınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü noksanlık bulursa tamamlatılmasını sağlar, gerek duyulan inceleme ve araştırma sonrasında talebi değerlendirip olumlu veya olumsuz neticeyi başvuru merciilerine iletir. Müracaat sahipleri muamele aşamalarında SMS veya e-posta yöntemiyle bilgi verilir.

TC VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR

Müraacatlar 6 ay ile 24 ay arasında bir müddette sonuçlanır.

İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türk Vatandaşlığına geçiş müraacatı yapan bütün yabancının Türkçe ad ve soyad seçebilme şansı vardır. Yabancı Türk alfabesine uymak koşuluyla bu hakkını, müracaat esnasında kullanabilir. Vatandaşlık alındıktan sonrasında bu türü istekler dikkate alınmaz ve mahkeme yoluna gidilmesi gerekir.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türkiye Vatandaşı olup, akabinde başka bir ülke vatandaşlığına geçmiş ecnebiler ile kendilerine bağlı olarak Türk Yurttaşlığını yitiren çocuklar tekrar Türk Vatandaşlığına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu vaziyette olanların ikamet koşuluna bakılmaksızın başvuru hakları bulunmaktadır. Doğumundan itibaren ecnebi ülke yurttaşı olan Türk soyndan gelenler için 31.12.2010 gününden beridir başka bir uygulama yer almamaktadır.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı devleti döneminde üzerine kimlik belgesi çıkarıldığını iddia edip Türkiye yurttaşlığı elde etmek isteyen Türk asıllı yabancı söz konusu iddiasını; Nüfus kayıt, Nüfus cüzdanı ve benzeri kimliğini içermekte olan belgeler ile kanıtlamak mecburiyetindedir. Ayrıca; herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını yitiren, genel ve yersel yazımlarda beyanda bulunamadığından kayıt dışı kalanlar Türk yurttaşlığını tekrar elde edebilirler.

Okula Gitmemek İçin Nasıl Hasta Olunur?

Okula Gitmemek İçin Nasıl Hasta Olunur?
Okula Gitmemek İçin Nasıl Hasta Olunur?

Okula Gitmemek İçin Nasıl Hasta Olunur?

Talebeler bilhassa bayram tatili türü uzun süren tatillerden sonrasında okula hiç bir şekilde gitmek istemezler. Aynı zamanda çeşitli mühim sınavlardan çekinen talebelerde benzer biçimde okulu kırmak maksatıyla farklı mazeretler uydurmaya çabalamaktadır. İlgili hususta anne ve babalarını kandırabilenler hasta numarası yaparken bir kısmı ise yapamaz ve okula gitmesine rağmen birçok dersin boş olduğunu görünce daha çok canı sıkılıp vaktinin boşa gittiğine dert yanar.

Bahaneler Hangi şekilde Üretilir?

Okul, öğrenim bakımından ulvi olsa da talebeler okulu kırmak amacıyla farklı yalanlar söylemek mecburiyetinde kalmaktadır. Söz konusu yalanlarda hasta olmak maksatıyla en eski yol tebeşir tozudur. Tebeşirin tozunu suya atarak fazlaca abartmamak koşulu ile karıştırılmış olan suyu içiniz. Bu sizin bedeninizin ısısını yükseltecek ve ateşiniz çıkmış gibi görünerek hastalanmanıza sağlayacaktır.
Sabah Anne babanız kalkmadan siz kalkın ve parmağınız ile küçük dilinize elleyip kusabilir ve midenizin kötü olduğunu belirterek hasta taklidi yapılabilir.
Aile sağlık ocağına gidip rahatsız olduğunuzu, midenizin ağrımakta olduğunu ve büyük abdestinizi sulu şekilde yapmakta olduğunuzu belirtirseniz rapor alma fırsatınız doğabilir.
Şevksiz ve yavaş olarak elbiselerinizi giyinmenizin yanında anne babalarınıza halsiz ve kendinizi kötü hissettiğinizi anlatmanız halinde bir ihtimal kandırabilirsiniz.
Annenize veya bayanlara ait bulunan bir mavi renkli far, göz torbalarını boyama türü farklı makyaj malzemeleri ile gözlerinizin alt kısmını mor renk veya hastalıklı şekilde gösterebilirsiniz.
Kahvaltı yerken şevksiz ve yavaşca yiyin. Halinizin olmadığını  ve midenizin ağrımakta olduğunu ifade edin. Tuvalete çabuk bir biçimde gidip kusma numarası yapın.
Alerjiniz veya bir tür hastalığınız çıkmış gibi kafanızı, vücudunuzu kaşıyın. Bilhassa bir tarafınız kızarana değin kaşırsanız sağlıklı olmadığınızı ve uyuz olduğunuzu belirtirseniz okula gitmeme şansınız olabilir.
Aynı zamanda son olarak tamam gitmene gerek yok okula derlerse aileniz hızlıca onaylamazsanız daha inandırıcı olabilirsiniz. Bu ve benzeri daha onlarca yalanlar ile okulu kırabilir ve gitmezsiniz. Her ne kadar etik bir husus değilse de ve iğitim ihmale gelmemesi lazım olan mühim bir durum olsa da bazen kaçak şekilde bu tür numaralar deneyebilirsiniz. Fakat devamlı yapmamanız sizin ve öğreniminiz için güzel olacaktır. Okul ve öğrenimin ulvi olduğunu sonraları çok daha iyi görecek muhtemelen de şimdiki zamanlarınıza bakıp kendi kendinize gülümsüyor olacaksınız.

11 Mart 2019 Pazartesi

Yunus polis nasıl olunur, olma şartları nelerdir?

Yunus polis nasıl olunur, olma şartları nelerdir?
Yunus polis nasıl olunur, olma şartları nelerdir?


Yunus polisi ilk defa 1993 senesinde polislik imgesini değiştirmek maksatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü içerisinde oluşturuldu. Yunuslar özellikle asayişle alakalı hususlara müdehale etmekle beraber, genel olarak toplu dolaşırlar ve bir motosiklete 2 birey otururlar. Ön taraftaki öncü, arka tarafta oturan artçı şeklinde isimlendirilir. Artçı elinde tabanca bulundurur. Giysileri kırmızı siyah ve beyaz renklerden meydana gelmektedir. Armalarında başında kep olan bir yunus balığı sembolü bulunur. Yunus polisleri oluşturulduğu tarihten bu tarihe huzurun ve güvenliğin temin edilmesinde mühim rol oynadılar. Bilhassa hadiselere kısa zamanda müdahalede bulunma kabiliyetleri ile vatandaşın can ve mal emniyetini temin etmede öbür Egm birimleri içinde öne çıktılar.

Yunus Polisi Nasıl Olunur?

Yunus polisi olabilmek için ilk olarak polis olmanız şarttır. Akabinde biriminizi seçebilirsiniz. Motorlu polis timleri yani Yunuslarda görev alacak kişiler Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokullarından henüz okulu bitirmiş personeller içinden seçilmektedir. Personel alanında aranan unsurlar içinde bilhassa bu birimde, çalışmaya ilk olarak arzulu olmak, amirler dışında 28 yaşına girmemiş olmak türü koşullar aranılmaktadır. Yunus polisi olabilmek için aranan koşullar altta maddeler halinde sunulmuştur.

Yunus Polis Olma Şartları Nelerdir?

Yunus polisi olarak çalışmak istiyorum diyen kişiler,

 • Motorlu polis timleri biriminde görev yapmaya arzulu olmalı
 • Amirler dışında, 28 yaşına girmemiş olmalı
 • Erkekler 1.75 santimetre, kadınlar 1.70 santimetrenin altında bulunmamalı 
 • Sağlık bakımından herhangi bir handikapı bulunmamalı
 • Motosiklet sürüşü fiziki yeterlik icap ettiren bir araç oldması nedeniyle, bireyler atletik ve sportif yapıya haiz olmalı


Tüm bu niteliklere haiz olan personeller Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek okullarını bitirdikten sonrasında yapılacak mülakatlar ile ilgili birimde görev yapmaya hak kazanırlar.
Motorlu polis timleri Bir ile İki aylık bir müddet aralığında değişen ana ve uygulamalı mevzularda eğitilmektedirler. Ceza muhakemeleri yasası, disiplin mevzuatı, arama, el koyma, çevre emniyeti, uyuşturucu türü maddeler, tabanca ve patlayıcı türü maddeler konularından öğrenim görürler. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra motosikletin dengesi, parçaları ve tamirleri, motosiklet üstünde düz sürüş, sağ ve sola yatma yöntemleri, engebelerden kaçma, fren kullanımı ve benzeri teknik motosiklet dersleri de verilmektedir. Dalında uzman eğitimciler tarafınca verilen söz konusu eğitimler sonucunda adaylar farklı imtihanlara ve mülakatlara tabi tutulmaktadırlar. Söz konusu imtihan ve mülakatları başaran polisler yunus polisi olarak çalışmayı hak ederler. Başarısızlar ise Emniyet Teşkilatının başka birimlerinde çalışırlar.

Yunus Polis Maaşları, Yunus Polisleri Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

Güvenlik hadiselerine müdahil olmada dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanmakta olan Motosikletli Polis Timleri, tüm yabancı birimlerce model gösteriliyor ve eğitimleri model alınmak suretiyle uygulanmaya çalışılıyor. Peki yunus polisler ne kadar para kazanıyorlar? Bu yıl itibariyle 1 yunus polisinin aylık geliri 4450 Liradır . Söz konusu meblağa primlerle birlikte 4600 Liraya yükselmektedir. Fakat terör tehdidi bulunan bölgelerde aylık kazançları, primlerin artması nedeniyle yükselmektedir.

Tematik lise nedir, ne demektir?

Tematik lise nedir, ne demektir?


Tematik Lise Nedir?

Tematik lise, belirli bir branşta meslek hakkında birbirlerini bütünleyen en fazla Üç ayrı alan altında program yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine denilmektedir. Söz konusu okullarda okumakta olan talebeler TEOG tercihleri başlanmadan önce yapılmaktadır. Tematik liselerde talebe alımı öbür liselere oranla beceri ve kabiliyete bakılmaktadır. Bunları denemek için ise mülakat, fiziksel yeterlik, genel yetenek sınavları ve mesleksel hünerler ve benzeri farklı testlere tabii tutulur. Bundan başka tematik liselere giriş yapmak adına başarı puanı türleri olan 500 tam puan üstünden hesaplanmaktadır. TEOG imtihanı akabinde ise Yüzde 30 okul notu ve Yüzde 70 ise TEOG notu oluşturarak öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde tematik liseler yeni olması sebebiyle belli miktarda açılmaktadır. Şimdi Ülkemizde 16 civarlarında Tematik lise vardır. Söz konusu 16 tanesinin yalnızca Altı adeti İstanbul’da olurken öbür iller ise şu şekildedir.

 1. Adana
 2. Antalya
 3. Ankara
 4. Bursa
 5. Konya
 6. İzmir
 7. Sakarya
 8. Erzurum
 9. Samsun
 10. Sivas
olmak üzere toplam olarak 16 tane Tematik lise vardır. Söz konusu liselerin gayesi bilhassa tek bir meslek dalında faaliyet sunmasıdır. Ayrıca yer aldığı ildeki meslek dalındaki sektörlerde çalışmak için temsilciler ile en az ON senelik sözleşme bile yapılacaktır.

Tematik liselere kayıt olma koşulları hakkında şartlar Milli Eğitim Bakanlığının Liselere giriş e-kılavuzu olan evrakta yayınlanmaktadır. Bunun dışında koşullarından söz edecek olursak, öncelikle puan sistemi dikkate alınmaktadır. İfade edilen puan sistemi 500 üstünden olup Yüzde 70 TEOG notuna ve Yüzde 30 ise okul notuna bakılmaktadır. Kontenjana bakılarak fazla puanlılar alınırken ayrıca farklı yetenek sınavları gerçekleştirilmektedir.

Tematik liselerin idaresinden söz edecek olursak, öbür okullara bakılarak oldukça farklı idaresi vardır. Okulun yönetiminde kurullar yer almaktadır. Söz konusu kurulların içerisinde;

 • Okul Müdürü
 • Müdür Yardımcısı
 • Protokol İmzalayan Temsilci
 • Zümre Başkanları
 • Bölüm Şefi
 • Aile Birlik Başkanı
 • Öğrenci Meclis Başkanı bulunur.

Söz konusu kurul üyeleri 1 yılda en az İki defa toplantı düzenlemek mecburiyetindedir. Alınacak olan kararlar oy birliği esas alınmak suretiyle en çok oy alan karar kabul edilecek. Tematik liselere talebe alımları okul yönetim kurulu yaşadığı şehirden veya dışarıdan öğretmen adaylarının listesini belirleyip Milli Eğitim Bakanlığına, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne sunup bir nevi teklifte bulunacaktır. Teklife göre öğretmenlerin alımını söz konusu iki bakanlık tespit edecektir.

Proje gayeli olan Tematik liseler, talebelerin kuru bilgi yerine teoriksel şekilde öğrendiklerini uygulamalı biçimde pekiştirip yeteneklerini geliştirmeleri sağlamaktadır. Bu şekilde akılları daha faal çalışarak saklı kalmış kabiliyetleri meydana çıkacak, nitelikli projeler üreterek talebeler kendilerini her açıdan geliştirebilecekler. Okul bundan başka yalnızca kuru bir biçimde sıraya oturarak öğrenmeyi değil ayrıca araziye çıkıp öğrendiklerini uygulayarak mesleksel alanda kabiliyet kazanmalarını ve varsa da geliştirmesini temin etmektedir. Yeni sistem olan Tematik liseler her bakımdan talebeler için öbür okullara oranla daha ileri seviyede ve avantajlı konumda bulunduğunu ifade edebiliriz.

KPSSP2 Puan Türü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

KPSSP2 Puan Türü Nedir, Ne Demektir?

KPSS sınav sonucunda fazla miktarda puan türü yer almaktadır. Memur adayları söz konusu puan türlerinin ne manaya geldiğini ve hangi işe yaramakta olduklarını öğrenmek istemektedirler. Devlet kurumları ilgili puan türleri ile memur ataması yapmaktadır. Bunlardan birisi de KPSS P2 puan türüdür.

KPSS P2 Puan Türü Nedir?


KPSSP2, Kamu Personeli Seçme İmtihanı  neticesinde ortaya çıkan puan türlerinden bir tanesidir. 4 yıllık fakülteden mezun olanları bağlar. Sözel Baskınlık olacağı planlanarak hesaplanmıştır.  Bu noktada bilmeniz lazım olan P2 puanının KPSS Lisans imtihanı akabinde hesaplanıyor olmasıdır. Özetle önlisans ve ortaöğretim KPSS’ye katılmış memur adaylarının P2 başarı puanı hesabı yapılmaz. Sadece en az Lisans mezunlarının girebileceği KPSS Lisans imtihanına katılmış memur adaylarının p2 başarı puanı hesabı yapılmaktadır. Peki KPSS P2 puan türü nasıl hesaplanmaktadır?

KPSS P2 Puan Türü Nasıl Hesaplanır?

Gk: Yüzde 60 Gk: Yüzde 40

KPSS P2 puan türü hesabında %60 Gk, %40 Gk sınavı tesirli olmaktadır.

KPSSP1 Puan Türü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

KPSSP1 Puan Türü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

KPSS sonucunda hesaplanan pek çok puan türü yer almaktadır. Kamu kurumları bu puan türleri ile memur atamaları yapmaktadır. Bu nedenle sınava giren ve neticesine göz gezdiren memur adayları hangi puan türünün hangi işe yaramakta olduğunu, hangi şekilde hesap yapıldığını bilmek istiyorlar. İfade edilen puan türlerinden birisi de KPSSP1 puan türüdür.

KPSSP1 Puan Türü Nedir?

KPSS P1 Başarı puanı Kpss Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından meydana gelen puan türlerinden bir tanesidir. Sayısal Baskınlık olacağı planlanarak oluşturulmuştur. P1 ile atama yapan kamu kurumları da Matematik dersine vermiş oldukları değer sonucunda söz konusu puan ile atama yapma yöntemine başvurmuşlardır.


KPSSP1 Puanı Nasıl Hesaplanır?

İlgili puan türü yalnızca Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı kale alınmak suretiyle bulunur. KPSSP1 puanının hesabında Genel Yetenek testi Yüzde 70, Genel Kültür testi ise Yüzde 30 tesirlidir.

Puan Hesabı Yöntemi:

Gk netiniz * 0.7
Gk netiniz * 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 40 GENEL YETENEK, 30 GENEL KÜLTÜR neti bulunan bir memur adayının puanı şu biçimde bulunur; 40 * 0.7= 28, 30 * 0.3=9, 28+9+40=77

10 Mart 2019 Pazar

YEP puanı nedir, ne işe yarar, nasıl öğrenilir?

YEP puanı nedir, ne işe yarar, nasıl öğrenilir?

YEP Puanı Nedir?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltılmış şeklidir.


TEOG sisteminin gelmesiyle beraber başlayan YEP puan sistemi, talebelerin liselere girmesini basitleştirmek amacıyla getirilmiştir. TEOG sisteminde, talebelerin sınav ile kayıt olmasını talep eden liselere girmeleri amacıyla kullanması gereken puan çeşidine Yerleştirmeye Esas Puan adı verilir.

TEOG sistemi içinde yer alan YEP puanı, talebelerin okullara yerleşmesini basite indirgemektedir. Merkezi sınav puanı ile birlikte okulunuzun not ortalamasının birleştirilmesi neticesi ile oluşmaktadır. Oluşan bu sonucu 2'ye bölmeniz durumunda Yerleştirmeye Esas Puanı ortaya çıkarılmış olur. Meydana gelen bu puan ile liselere giriş yapılabilir. Kayıt olma sürecinde Meb yerleştirme ve tercih yapma işlemini Üç ayrı periyota bölmüştür. Bu 3 ayrı periyot; • Paralı okullara ön kayıt olma devresi
 • Kamu okullarına kayıt olma devresi
 • Nakil olma devresi biçimindedir.

Bu periyotlar belli zamanlarda olup, YEP puan türüne istinaden kayıt olma prosedürü işletilmektedir.

YEP Nasıl Öğrenilir?

Yep, okul ortalaması ile yapılan merkezi sınavın puan sonucunun toplanarak 2'ye bölünmesi neticesinde bulunur. Bunu bulmak için birinci olarak Altı, Yedi ve SEKİZİNCİ Sınıf sene sonu başarı puanınızı toplamanız gerekmekte. Akabinde merkezi sınav neticesi oluşan puan ile birleştirerek oluşan neticeyi 2'ye bölerseniz neticesinde YEP puanınızı bulmuş olursunuz. Söz konusu puanı öğrenmek amacıyla sene sonu başarı puanlarınızı bilmemekteyseniz eğitim aldığınız okulunuzun öğrenci işleri sorumlusuna gidip sorabilirsiniz. YEP puanınızı da benzer biçimde öğrenci işleri sorumlusundan yardım isteyerek bulabilirsiniz.

YEP Puanı Nasıl Hesaplanır?

YEP puanı, talebenin öğrenim gördüğü,  okul notlarının ortalaması ile birlikte Merkezi Sınav Puanının toplanmasıyla meydana çıkarılır. Merkezi puan 700’lük  sisteme dönüştürülmek suretiyle, ortaokul sınıflarının Sene Sonu Başarı Puanlarıyla birlikte toplanır ve 2'ye bölünür.

Özetle ifade etmem icap ederse, tüm notları örnek olarak YÜZ PUAN olan bir talebe, ÜÇ YÜZ puan okuldan elde etmişse ve merkezi sınavlardan da YEDİ YÜZ puan almışsa toplamı BİN puan olup bunun 2'ye bölünmesiyle YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN  ortaya çıkarılmış olunur. Söz konusu hesaplama netice itibariyle öğrenci, BEŞ YÜZ üstünden hesaplanmış olan puan sonucunun Yüzde 30 okul, Yüzde 70 merkezden olacak biçimde gelmektedir. Bu sayede hesapladığımız YEP puanı hesaplama neticesinde hangi liselere girebileceğinizi hesaplayabilir ve tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.