19 Şubat 2019 Salı

Harcırah Kanunu UygulamalarıHarcırah Nedir?


Harcırah, hali hazırda çalıştıkları yerden, yani memuriyet mahallinden farklı bir yere geçici yâda devamlı görevle naklen tayin edilen kamu görevlilerine vazifelendirildikleri yerlerde veya yeni vazife yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları tüm harcamalara binaen yapılan ödemelerdir.

Harcırah ödemelerine; günlük verilen yemek ücreti, yol masrafı, ailesinin günlük harcama ücreti ve görev yeri değiştirme ücreti dâhildir. Duruma göre bu ödemelerin sadece bir tanesi verilebileceği gibi tamamı da verilebilir

Memuriyet Mahalli Neresidir?


Kamu görevlililerinin mevcut görevli oldukları yâda ikametgâh adresinin var olduğu il, ilçe ve beldelerin belediye hudutları dâhilinde bulunan yerlerdir.

Belediye hudutları dışında bulunmakla beraber, iskân özellikleri açısından bu il, ilçe ve beldelerin devamı niteliğinde olup, belediyenin sağladığı özel hizmetlerden faydalanan ve söz konusu hizmetlerin hangi belediyece verildiğini göz ardı ederek devamlı bir şekilde ulaşım hizmeti sağlanan yerler memuriyet mahalli içinde sayılır.

 Geçici Görev Harcırahı nedir, kimlere verilir?


Yasalarla kurulmuş kamu kurumlarına ait bir vazifenin uygulanması gayesiyle, geçici bir şekilde ülke içi veya ülke dışına gönderilen kamu görevlilerine (memur, hizmetli, sözleşmeli personel) geçici görev harcırahı adı altında, gündelik harçlıkları,  tüm yol giderleri, hamal ve bagaj giderleri itfa edilir.

Ülke içerisinde 1 senelik periyotta aynı görev yerinde, aynı vazife için, aynı kişiye 180 (yüz seksen) günden daha fazla harcırah verilemez. Bu 180 günlük sürenin ilk 90 (doksan) günü tam geri kalan yarısı ise 2/3 oranında ödenir.

Eğer yapılan görevlendirmeler 1 günden az ise saat 13’e kadar yâda saat 19’a kadar olan kısmın yalnızca birini geçirenlere 1/3, ikisini birden geçirenlere 2/3, geceyi de orada geçirenlere ise tam gündelik harcırah verilir.

Ne kadar konaklama gideri ödenir?


İlk 10 gün için konaklama bedeli sabit gündeliğin yüzde 50’si oranında arttırarak, Devam eden 80 gün için, sabit gündeliğin yüzde 50 si, son 90 günde ise gündeliğin yüzde 40’ı konaklama gideri olarak yatırılır.

Örneğin 5. derecede bulunan bir kişi;
İlk 10 gün için gündelik 38,75, konaklama 58,125 toplam 96,875 TL, (% 50 arttırımlı)
Sonraki 80 gün gündelik 38,75, konaklama 19,375 toplam 58,125 TL (% 50’si)
Son 90 gün ise gündelik 38,75, konaklama 15.5 toplam 54,25 TL (%40’ı)
Konaklama ödemelerinin alınabilmesi için kuruma ayrıca fatura sunmak mecburidir.

Sürekli görev yolluğu nedir nasıl hesaplanır?


Kamu görevlilerinin tayinlerinin çıkması ile evlerini taşımaları, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu tüm ailesinin otobüs ücretlerini ile bunların yolda geçirecekleri süredeki yemek masraflarını karşılayan harcırah çeşididir.

Bu yolluk hesaplanırken kendisi için sabit gündeliğin 20 katı oranında, bakmakla yükümlü olduğu her bir aile bireyi için gündeliğin 10 katı ödeme yapılır, Her km için gündeliğin %5’i oranında bir ödeme son olarak kendisi ve aile bireylerinin tek yön otobüs ücretleri karşılanır. Bu ödemelerin tamamı aynı anda ve peşin olarak yapılır.

Siz de konuyla ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak sorabilirsiniz.


Benzer Yayınlar

Harcırah Kanunu Uygulamaları
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.