16 Şubat 2019 Cumartesi

İftiraya Uğrayan Memur Nasıl Hareket Etmelidir?

Bir önceki blog yazımda sadece tutulan bir tutanak ile disiplin cezası verilip verilemeyeceğini ve kendinizi nasıl savunmanız gerektiğini anlatmıştım. Şimdi ise size delilsiz olarak isnat edilen suçlamalara karşı nasıl davranmanız ve nerelere başvurmanız gerektiğini mevzuat ve yargı kararları örnekleriyle anlatacağım. Bir devlet memuru iseniz sizin veya çalışma arkadaşlarınızın başına benzer bir durum mutlaka gelmiştir. Çünkü bir devlet memurunu şikâyet etmek günümüzde çok kolaydır. Vatandaşlar; CİMER, Kaymakamlık, Valilik veya Savcılık aracılığıyla hiç çekinmeden memurlar hakkında delisiz şikâyetler yağdırmaktadır. Bu şikâyetlere bazen soruşturma açılırken bazen ise herhangi bir soruşturma açılmadan konu kapatılmaktadır.

Ancak vatandaşların bilmediği ve memurları isnat ve iftiralara karşı koruyan bir kanun maddesi var. Bu kanun maddesi, çok yakından bilmemiz gereken ancak memurlar olarak bir kere bile açıp okumadığımız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 25. maddesidir. Söz konusu kanun maddesinde özetle yapılan şikâyetlerin sabit olması gerektiği aksi takdirde illerde Valinin bu haksız isnatta bulunan kişiyi savcılığa vermesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu kanun maddesi Vali'ye kesin bir dille memurunu koru talimatı vermiştir. Valiler kendilerine verilen memurunu koruma görevini yapmaması halinde hizmet kusuru işlemiş sayılacak ve Valilik Makamına karşı tazminat davası açılabilecektir. Konuyla ilgili 2 önemli emsal karar bulunmaktadır. Bunlar;

  • Danıştay 5. Dairesi, 01.06.1988 tarih ve E:1988/1262, K:1988/1785 sayılı kararı ile hakkındaki suçlamaların doğru olmadığı anlaşılan memurun isnat ve iftiralara karşı korunmayarak görev yerinin değiştirilmesinin hukuka uygun olmadığı kararı ile, 
  • Danıştay 2. Dairesi 20.12.2004 tarihli ve E:2004/2624, K:2004/1641 sayılı kararında "isnat ve iftiralara karşı korunma" hakkının ihlal edilmesi nedeniyle mağdura 1.000.000.000. (Bir milyar lira) tazminat ödenmesi kararı.

Savcılığa Bireysel Başvuru da Yapabilirsiniz


Size suç isnat eden ve bunu kanıtlayamayan vatandaşa karşı Valilik suç duyurunda bulunabileceği gibi sizde bireysel olarak başvuru yapabilirsiniz. Bize bu yetkiyi veren kanun maddesi ise 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 15. Maddesidir. Söz konusu kanun maddesinde özetle; memurlar hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler isnatta bulunulan kişiyi mağdur etmek için yapıldığı anlaşılırsa Savcılık şikâyetçi hakkında resen soruşturma başlatır. Ayrıca iftiraya uğrayan memur da bireysel olarak suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkına sahiptir, demektedir.

Görüleceği üzere Devlet, memurunu korumak için gerekli tüm kanunları çıkarmıştır. Biz de memurlar olarak haklarımızı bilmeli ve başımıza buna benzer olaylar gelmesi halinde sonuna kadar mücadele etmeliyiz.

Siz de konuyla ilgili soru sorabilir veya yorum yapabilirsiniz.Benzer Yayınlar

İftiraya Uğrayan Memur Nasıl Hareket Etmelidir?
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.