22 Şubat 2019 Cuma

Üst Düzey Memur Nasıl Olunur?
Bu tür kadrolarında bulunan kişiler 657’ye tabii memur olup, tavsiyeler yoluyla atanmaktadır.  Şu an üst düzey memurlukta toplam 10 kadro bulunmaktadır. Bunlar; Müsteşar ve yardımcısı, Genel Müdür ve yardımcısı, Başkan ve yardımcısı, Bölge Müdürü ve yardımcısı, Daire Başkanı ve en on son İl Müdürüdür.  

Üst düzey memur olmanın şartları nelerdir?


Kıdemi 1 olanların 12 yıl, kıdemi 2 olanların 10 yıl ve kıdemi 3 olan memurların 8 yıl çalışması şartı aranmaktadır. Bunların dışında 217 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre üst seviye memur olmak için memurluğa hiç ara vermeden faal olarak görev yapmış ve lisans eğitimi almış olma şartları da yer almaktadır. Bu mevzuat hükümlerine göre bir Genel Müdür kadrosuna atanmak için 12 yıl, daire başkanı olmak için 10 yıl faal olarak çalışılması gerekmektedir. Genel olarak bakılacak olursa bu kadrolara atanmak için uzun süreler ve siyasi bir tanıdığın tavsiyesi şarttır.

Memur olmayanların bu kadrolara atanması mümkün mü?

Devlet memuru olmayan herhangi biri de üst seviye memur kadrosuna atanabilir. Böyle bir atamanın yapılabilmesi için öncelikle istisna memur kadrosundan devlete alım yapılması sonrasında ise üst düzey memur kadrolarına kaydırılması gerekir. İstisnai memurluk kadrosuna bu kanun maddesi çıktığından beridir iktidara yakın kişiler atanmaktadır. Devlet memurları kanunu madde 59’a göre hangi kadrolara istisna memur atanacağı belirlenmiştir. Bu kadrolar; Basın müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakan baş müşaviri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Toplu konutta yer alan başkan, yardımcısı, müşavir, daire başkanı, uzman, şube müdürü, uzman yardımcı, müşavir avukat,  Halkla ilişkiler müşaviri, TBMM memurlukları, Bakanlar kurulu sekreteri, Özel kalem, Spor müşaviri Milli istihbarat memurları Din işleri yüksek kurul üyeleri, Vali, Büyükelçi ve elçilikler, Müşavir nezdinde çalışan sendika uzmanları, TSK ve MSB görevleri yapan nitelikli uzmanlar, gibi bir çok istisna memur kadroları yer almaktadır. Bu kadrolara atanacak kişilerin nasıl ve hangi şartlarda atama yapılacağı 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirlenmiştir.Benzer Yayınlar

Üst Düzey Memur Nasıl Olunur?
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.