22 Şubat 2019 Cuma

Ziraat Mühendisliği ve İş OlanaklarıZiraat Mühendisi Kimdir?


Ziraat Mühendisliği; zirai ekipman ve makinelerinin tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi ile ilgili mühendislik alanıdır. 

Ziraat mühendisleri teknolojiyi tarıma entegre eder. Daha verimli çalışabilecek gelişmiş tarım ekipmanları tasarlarlar. Örneğin, barajlar ve su depoları  gibi tarımsal altyapıyı tasarlar ve inşa ederler. Ayrıca büyük çiftliklerde kirlilik kontrolü için çözümler üretilmesine yardımcı olurlar. Bazı ziraat mühendisleri, algler ve zirai atıklar gibi gıda dışı kaynaklardan yeni biyo yakıt türleri geliştirirler. Bu tür yakıtlar, yiyecek tedarikini tehlikeye atmadan, mazotun ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde yerini alabilir.

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapar?


Ziraat Mühendisleri belli bir uzmanlık üzerine yoğunlaşırlar. Örneğin; 
 • Tarım makineleri, ekipmanları ve parçaları tasarlar ve test eder, 
 • Hayvanlar için ahır, ağıl gibi yerler tasarlar, 
 • Su kalitesi ve su kirliliği kontrolü konularında tavsiyeler verirler, 
 • Çiftliklerdeki arazi ıslah projelerini planlar ve denetler. 
 • Tarımsal atıktan enerji projeleri yapabilirler. 

Ziraat Mühendisleri Nerede Çalışır?


Ziraat mühendisleri hem iç hem de dış mekanlarda çalışmaktadır. Ofislerde planlar yapmak, projeleri yönetmek, sahaları denetlemek, ekipmanları izlemek ve geri kazanım ve su yönetimi projelerini denetlemek için tarımsal ortamlarda zaman harcarlar. Bu pozisyonlar önemli miktarda seyahat içerebilir. Bu mühendisler ayrıca laboratuvarlarda ve sınıflarda da çalışabilir. Problemleri planlamak ve çözmek için başkalarıyla işbirliği yapabilirler. Örneğin; tarım bilimciler, hayvan bilimcileri ve genetikçiler ile çalışabilirler.

 Çalışma Programları Nasıldır?


Ziraat mühendisleri  ara sıra fazla mesai de dahil olmak üzere tam zamanlı çalışırlar. Örneğin, güzel havalarda projeler üzerinde ilerleme kaydetmek için uzun saatler boyunca çalışabilirler. 
Bir Ziraat Mühendisinin Maaşı Ne Kadar?
2019 yılında kamuda çalışan bir ziraat mühendisinin maaşı ortalama olarak 6000 TL civarındadır. Özel sektörde ise yeni başlayanlar asgari ücretle çalışırken kıdemi arttıkça 10000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Ziraat Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?


Ziraat Mühendislerinin görevleri, gıda ve tarımın arkasındaki bilime ve günümüzün ulusal ve küresel gıda taleplerini karşılamasına nasıl yardımcı olacağına odaklanmaktadır. Görevler işten işe önemli ölçüde değişmekle birlikte, aşağıdaki liste bir ziraat mühendisinin karşılaşacağı standart görevleri içermektedir:

 • Sulama, drenaj, taşkın ve su kontrol sistemlerinin yapısını planlar ve tasarlar.
 • Alandaki güncel keşiflerle ilgili araştırma ve literatürü gözden geçirir.
 • Biyolojik örneklerin ve canlı olmayan ortamların alan ve kontrol örneklerini analiz eder ve yorumlar.
 • En verimli ve aynı zamanda en uygun maliyetli bir sistemi inşa etmek için tarımsal binaları ve depolama tesislerini tasarlar.
 • Tarla hazırlığı, tohumlama, ilaçlama, hasat ve tarım ürünlerinin nakliyesinde kullanılan ekipman ve makineleri tasarlar.
 • Ekipman tasarımının tarım kültürüne uygun olarak yapar.
 • Tarımsal ürünlerin üretim ve teslimatının tohumdan sofraya tüm yönleriyle denetler.
 • Teknik raporlar hazırlar ve sunar, müşterilerle görüşür ve teknik kavramları iç ve dış paydaşlara iletir.
 • Sürdürülebilir tarımı yerel ve ulusal düzeyde ilgili taraflara iletir.
 • Yeni tarım, hasat ve depolama yöntemleri bulur.
 • Yeni yapı ve sistemlerin tasarımı için araştırma yapar.
 • Çevreyi koruyan gıda üretimi için uygulamalar geliştirmek için sahada ve laboratuvarda araştırmalar yapar.

Benzer Yayınlar

Ziraat Mühendisliği ve İş Olanakları
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.