12 Mart 2019 Salı

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?
Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?


Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Yabancılar 2 biçimde Türkiye vatandaşlığına hak kazanabilir.

1- DOĞUM YOLUYLA; Soy ilişkisi ya da doğum yeri temeline istinaden elde edilen Türkiye vatandaşlığıdır.
Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı
Ülkemiz içerisinde ya da dışarısında Türkiye vatandaşı anne ya da babadan evlilik bütünlüğü içerisinde ya da evlilik bütünlüğü dışarısında doğmuş çocuk Türkiye vatandaşıdır.
Ülkemizde doğmuş fakat; yabancı anne ve babasından sebep doğum yoluyla hiç bir devletin vatandaşlığını elde edemeyen çocuk ile ana babası belirlenemeyen bulunan çocuk doğum zamanında başlayarak Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Mercii kararı, istinai hal, Evlilik , Evlatlık alma ve seçme hakkı kullanılıp elde edilen Türk Vatandaşlığıdır.

Türkiye’de aralıksız 5 sene oturan, reşit ve ayırma gücüne haiz her yabancı; Türkiye’de iskana karar verdiğini tutumu ile onaylaması, genel sağlık açısından tehlike yaratan bir sağlık sorunu olmaması, kafi derecede Türkçe bilmesi, kendinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin geçinmesini sağlayabilecek kazanca ya da uğraşa sahip olması, Millî güvenlik ve kamu sistemi açısından engel yaratacak bir durumu olmaması ve benzeri koşulları taşıması durumunda Yetkili Mercii kararı ile Genel Açıdan Türkiye Vatandaşlığına girmek amacıyla müracaat edebilir.

Ülkemize endüstri tesisleri getirecek ya da bilimsel, teknolojik, maddi, toplumsal, sportif, kültürsel, sanatsal dallarda fevkalade hizmeti geçmiş veya geçeceği inanılan ve alakalı bakanlıklarca lehlerinde gerekçe gösterilerek teklifte bulunulan bireyler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasasına uyacak şekilde oturma müsaadesi alanlar ile Turkuaz Kart sahibi ecnebiler ve bunların yabancı eşi, kendinin ve eşinin reşit olmamış ya da bağımlı yabancı evlatları, yurttaşlığa alınması gerekli görülen yabancı bireyler. Göçmen olarak kabullenilen yabancı bireyler Millî güvenlik ve devlet düzeni açısından engel yaratacak bir durumu olmamak koşuluyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai şekilde Türkiye vatandaşlığını elde edebilirler.

Öte taraftan; 19.09.2018 tarihli Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine bakılarak

Minimum 500.000 $ meblağında durağan varlık yatırımı yaptığı Ekonomi Bakanlığınca,
(Ülkemizde ev almış yabancılara vatandaşlık)
Minimum 250,000 $ meblağında gayrimenkulü tapu kaydına 3 sene satılmama şerhi konulmak koşuluyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
Minimum 50 bireylik iş alanı yarattığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
Minimum 1.000.000 $ meblağında mevduatı 3 sene tutma koşuluyla Türkiye’de bulunan bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
Minimum 250.000 $ meblağında Kamu borçlanma araçlarını 3 sene tutmak koşuluyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai şeklinde Türkiye yurttaşlığını elde etmek için başvuru yapabilirler.
TÜRKİYE CUMHURİYRTİ Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasına dair yönetmeliğin, Türkiye yurttaşlığının istisnai açıdan elde edilmesine dair koşulları düzenleyen 20. maddesine bir bent eklenip sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak ecnebilere de vatandaşlık verilmesi kararı alındı.
Bu duruma bakıldığında minimum 1.5 milyon dolar meblağında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve 3 sene müddetle bunu elinde tutacak ecnebiler da Türkiye vatandaşlığı hakkı verilecek.

Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri

Bir Türk vatandaşı ile minimum 3 yıldan beridir evli bulunan ve evlilik durumu süren ecnebiler Türk vatandaşlığını elde etmek için başvuru yapabilir.

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafınca evlatlık alınan reşit olmamış birey, ulusal emniyet ve devlet düzeni açısından engel yaratacak bir durumu olmamak koşuluyla, karar tarihinden başlayarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin alarak Türkiye vatandaşlığından ayrılan anne ya da babalarına bağlı biçimde Türk vatandaşlığını yitiren çocuklar, reşit olmalarından başlayarak 3 sene içerisinde seçme hakkını kullanarak Türkiye yurttaşlığını elde edebilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk vatandaşlığının hak edilmesi ve yitirilmesine dair müraacatlar;

Ülke içerisinde yaşanılan İl Valiliğine,
Ülke dışarısında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına kendisi ya da söz konusu hakkın kullanılmasına dair özel vekâletname ile gerçekleştirilir.

İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir ecnebi için ikamet, Türk yasalarına uygun olacak şekilde Türkiye’de oturmaktır. Türkiye yurttaşlığını elde etmek isteyen ecnebi için ikamet müddetinin geçerlilik durumu ve hesabında;

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türkiye Yurttaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan  dilekçe doldurulup müraacat edilmelidir.

Dilekçeye; resim, pasaport, ikamet ya da çalışma izin kağıdı örneği, evlilik, evlatlık edinme ve doğum evrakları ile varsa vekillik belgesi ile müracaat türüne göre sağlık raporu ve benzeri türü belgeler konulur.

BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Emniyet Merciilerinden ve ihtiyaç duyulan öbür kurumlardan sorgulanabilir. Başvuru sahipleri ve Türk Vatandaşı olan eş ile mülakata alınır.

Doğumla ya da sonrasında yapılacak vatandaşlık alma müraacatı yapan kişilerce sunulan ve kurumlardan sağlanan belgeler ile varsa mülakat neticelerinden oluşan dosya incelenip karar verilmek için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Vatandaşlık müraacatında bulunmuş kişiler başvurunun ne durumda olduğunu elektronik platformda izleyebilir.

BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türkiye vatandaşlığına geçiş için yapılacak müracaat, başvuru yapılan mercii tarafınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü noksanlık bulursa tamamlatılmasını sağlar, gerek duyulan inceleme ve araştırma sonrasında talebi değerlendirip olumlu veya olumsuz neticeyi başvuru merciilerine iletir. Müracaat sahipleri muamele aşamalarında SMS veya e-posta yöntemiyle bilgi verilir.

TC VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR

Müraacatlar 6 ay ile 24 ay arasında bir müddette sonuçlanır.

İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türk Vatandaşlığına geçiş müraacatı yapan bütün yabancının Türkçe ad ve soyad seçebilme şansı vardır. Yabancı Türk alfabesine uymak koşuluyla bu hakkını, müracaat esnasında kullanabilir. Vatandaşlık alındıktan sonrasında bu türü istekler dikkate alınmaz ve mahkeme yoluna gidilmesi gerekir.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türkiye Vatandaşı olup, akabinde başka bir ülke vatandaşlığına geçmiş ecnebiler ile kendilerine bağlı olarak Türk Yurttaşlığını yitiren çocuklar tekrar Türk Vatandaşlığına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu vaziyette olanların ikamet koşuluna bakılmaksızın başvuru hakları bulunmaktadır. Doğumundan itibaren ecnebi ülke yurttaşı olan Türk soyndan gelenler için 31.12.2010 gününden beridir başka bir uygulama yer almamaktadır.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı devleti döneminde üzerine kimlik belgesi çıkarıldığını iddia edip Türkiye yurttaşlığı elde etmek isteyen Türk asıllı yabancı söz konusu iddiasını; Nüfus kayıt, Nüfus cüzdanı ve benzeri kimliğini içermekte olan belgeler ile kanıtlamak mecburiyetindedir. Ayrıca; herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını yitiren, genel ve yersel yazımlarda beyanda bulunamadığından kayıt dışı kalanlar Türk yurttaşlığını tekrar elde edebilirler.

Benzer Yayınlar

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.